gallery-icon

Ashwin Kakumanu

Ashwin Kakumanu

Ashwin Kakumanu's Height, Weight, Biography & more…
gallery-icon

Photos - Ashwin Kakumanu's

Ashwin Kakumanu BIO

Real NameAshwin Kakumanu
ProfessionActing
Famous RoleNot known

Ashwin Kakumanu - Physical Stats & More

Height (In Cm)Not known
Weight(In Kg)Not known
Figure MeasurementNot known
Eye colorBlack
Hair colorBlack

Ashwin Kakumanu - Other Details

Date of Birth1987-7-5
Home TownNot known
Birth Place Not known
Sun SignNot known
Nationality India
College Not known
Education QualificationNot known